Организациите с нестопанска цел са находчиви и устойчиви, като често дават голяма добавена стойност на общностите, които обслужват, с ограничени ресурси. Надяваме се да разберем дали има широка, системна поддръжка, която глобалната мрежа TechSoup може да осигури, която може да смекчи или по-добре да освети някои от предизвикателствата, пред които се изправяте.

Това проучване се фокусира върху технологии и концепции като цифрова готовност, и особено обработка на данни – как ги събирате и използвате в ежедневните си работни потоци – и как желаете да направите тези неща по-добре. Планираме да споделим констатациите възможно най-широко, за да се застъпваме за различни заинтересовани страни – финансиращи, технологични компании, членове на управителни съвети и ръководства на организации с нестопанска цел и служители от цял свят, работещи в широк спектър от мисии.

Благодарим Ви за участието!

Това проучване не би трябвало да отнеме повече от 15-20 минути, за да се завърши. Моля, не затваряйте прозореца на браузъра си и не се придвижвайте "назад" докато попълвате въпросите. Благодарим още веднъж за вашето участие

 
Loading...